Нови пунктове на РЗОК София град за ЗОК

Районна здравноосигурителна каса – София град (СЗОК) увеличава пунктовете, където гражданите могат да получат притурка към здравноосигурителната си книжка за извършени стоматологични дейности, ако страниците на книжката им са запълнени.

Освен в сградата на СЗОК на ул. „Енос“ 10Б в ж.к. „Стрелбище“, притурки ще се предоставят и в петте офиса на касата:

Офис 1 – ДКЦ 20 – ул. „Ген. Стефан Тошев“ 15-17
Офис 2 – ДКЦ 25 – ул. „Свето Преображение“ 20
Офис 3 – ДКЦ 18 – ул. „Емануил Васкидович“ 51
Офис 4 – ДКЦ 12 – ул. „Кореняк“ 17
Офис 5 – ДКЦ 8 – ул. „Христо Смилянов“ 77

СЗОК

Comments are closed.