Ортодонтско лечение – брекети § шини

      Неподредените зъби изпъкват повече от брекетите. . .

Казвам се д-р Делчева и съм подготвила обобщена информация за Вас, която да Ви помогне да се запознаете с основните принципи и цели на ортодонтското лечение. Ще се радвам да отговоря на Вашите въпроси и обратна връзка. Предварително благодаря!

Целта на всяко ортодонтско лечение е да се постигне красива усмивка, да се подобри положението на зъбите и профила на пациента, в отделни случаи да се възстанови функцията (говор, пълноценно дъвчене). Корекцията на зъбите не е само естетическа намеса, защото в много случаи ако зъбите не се коригират, то в бъдеще може да настъпят проблеми – загуба на зъби, пародонтални проблеми. Един от най-важните фактори за успешно ортодонтско лечение е съдействието на пациента, а при малките пациенти – на неговите родители

Лечението се провежда в  два етапа:

Първи етап – същинско ортодонтско лечение – това е периодът на носене на ортодонтските апарати, независимо дали са брекети или шини. Съветвам първият преглед да се направи на 6 годишна възраст, когато може да се прецени дали детето има нужда от лечение, кога е най-добре да се започне и съответно с какви апарати.

Превенция в ортодонтията  – ранната консултация (около 6г. възраст) с ортодонт може да замени бъдещото ортодонтско лечение при децата, чрез определени превантивни процедури като  например – корекция на дадени зъби, регулиране на вреден навик, изваждане на млечно зъбче, за да може постоянният да пробие правилно, поставяне на ортодонтски местопазители и други.

Втората ортодонтска консултация е на 9 годишна възраст, което се свързва с пробива на кучешките зъби – едни от най-честите, които водят до стоматологични проблеми. Това се налага заради пика на растеж при децата. Има възможност лечението да се извърши с по-леки апарати, за по-кратко време и така да се постигне максимален резултат.

Ако лечението започне докато детето расте, чрез ортодонтски апарати развитието на челюстта може да се насочи в благоприятна посока. Растежът може да е част от лечението докато приключи (около 16г.-17г. възраст). Най-правилното време за започване е, когато пациентът/родителят е убеден, че иска да има хубави и подредени зъби и е готов да се полага грижи за тях.

Корекцията и изправянето на зъбите може да се осъществи главно чрез две групи средства:

„Снемаеми“ апарати – това са средства, които пациентът може сам да премахва от устата при нужда (например хранене и спорт). Тук има голямо разнообразие, но най-често се използват пластинки (популярни още като скоби или шини). Те се използват при млечно и смесено съзъбие.

Системи Invisalign® и Clear Aligner®

Тези системи представляват индивидуално изработени прозрачни плаки/шини, които се поставят върху зъбите и се носят постоянно. Необходимо е да се свалят при консумация на храна и напитки и при почистване на зъбите. Този метод е подходящ единствено за малки ортодонтски корекции, при пациенти, които абсолютно не желаят да поставят брекети.

Неснемаемите апарати са втората група, в която влизат брекетите. Те представляват система от малки елементи, които се прикрепят за зъбите и се свързват с ортодонтска дъга. При този апарат е чрез биомеханика се въздейства върху зъбите и се стимулира наместване и изравняване, докато заемат желаната позиция. Брекетите са прикрепени неподвижно и не могат да се снемат и регулират самодейно.  

Брекетите могат да бъдат прикрепени както по външната повърхност на зъбите (най-често срещано лечение поради бързия и добър ефект, и по-комфортното усещане за пациента), така и по вътрешната (към езика) страна. Вторият вид са напълно невидими, но причиняват по-голям дискомфорт и се почистват по-трудно.

Освен по повърхността на поставяне брекетите се различават и по материала на изработка – могат да бъдат както метални, така и естетични (керамични, сапфирени).

Естетичните брекети имат по-добър външен вид, но по-висока цена. Докато металните брекети осигуряват по бърза скорост за ортодонтското лечение.

Продължителност

Няма строго определен срок за завършване на едно ортодонтско лечение заради индивидуалните особености на всеки пациент. Ако сте решили да поставите брекети, вземете предвид че лечението продължава около 1.5г – 2г.

В зависимост от етапа на лечение пациентът задължително посещава своят ортодонт на всеки 4, 6 или 8 седмици за корекция и активация на брекетите.  По-дългите отсъствия удължават и затрудняват лечението.

Втори етап – задържане на резултата

Този етап е толкова важен, колкото и самото лечение. След свалянето на брекетите се задължително се изработват специални ретенционните апарати (шини), които запазват резултата от постигнатото ортодонтско лечение. Тези апарати помагат на зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. 

Роля на пациента в лечението – да изпълнява всички указания; да носи ортодонтските апарати достатъчно време в устата си; да полага грижи за апаратите; да не се пропуска назначените часове; да поддържа отлична орална хигиена. Неглижирането на тези задачи може да удължи или да компрометира ортодонтското лечение и цели!

Важно:

  • Носенето на брекети изисква много стриктна устна хигиена.

  • Брекетите могат да бъдат използвани за корекция на захапката на всяка възраст, стига пациентът да е с добро пародонтално здраве.

  • Преди започването на ортодонтското лечение задължително трябва да са излекувани всички зъби. Брекети могат да се слагат дори когато пациентът има корони, мостове, импланти, умъртвени, липсващи или силно разклатени зъби. Препоръчително е преди да се правят скъпи и сложни лечения да се направи консултация с ортодонт, защото при добре подредени зъби и правилна захапка, всички конструкции стават по-красиви и по-стабилни. Възможно е с подреждането на зъбите да отпадне и нуждата от мостове или импланти.