Нова услуга за бърз достъп на ползваните услуги по НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага нова услуга за проверка на използваната медицинска помощ от здравноосигурените лица. На здравния на на институцията всеки може да извършва справки за използваната от него медицинска помощ  за период от пет години. Визуализираната информация е обединена по дейности – болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и др.

Резултати
Резултатът от справката визуализира знак „+“, когато в информационната система на НЗОК съществува отчетена дейност от договорен партньор за съответния месец. Справката се извършва чрез въвеждане на собствено име, ЕГН и код за спам, без да съдържа лични здравословни данни и медицинска информация.

Абонамент
При изявено желание от страна на здравноосигурения, той може да се абонира за автоматично известяване за всяко регистрирано движение по здравното му досие на посочен от него електронен адрес. Достъпът до пълната информация, съдържаща се в здравното досие, както и абонаментът, са възможни от портала на НЗОК, меню „Услуги за граждани“, прозорец „Преглед на досие от здравноосигурените лица“. Проверката се осъществява с електронен подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК на НАП. Издаването на УКД се извършва на място в районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

Съветваме ви да разгледате подробното си досие и да актуализирате данните си контакт, както и ако да се абонирате за е-услуги, които са ви интересни. Портала на НЗОК се развива постоянно и има непрекъснато интересни подобрения.

Според НЗОК  в момента се изгражда специализирано мобилно приложение, което ще предоставя информация за услугите от сайта на НЗОК. Въвеждането на новата услуга предоставя възможност за цялостен и пълен контрол на здравноосигурените за ползваната от тях медицинска помощ. При открити несъответствия всеки може да подаде сигнал до съответната РЗОК или на e-mail – grajdani@nhif.bg.

Къде да проверим

чрез този линк https://services.nhif.bg/references/medicalHistory/usedServices.xhtml
(Ако с клик не стане, опитайте като копирате и поставите целия адрес в адресния бар на вашия браузър)

Ако линкът вече не е активен
На здравния портал на НЗОК – www.nhif.bg , в меню „Услуги за граждани“, се отваря секция „Отчетени дейности за здравноосигурени лица от договорни партньори на НЗОК“

Comments are closed.