Силанизация

за кампания за Силанизация, моля натиснете тук

БЕЗПЛАТНА СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ

ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 ГОДИНИ

Кариесът най-рано и често засяга дъвкателната повърхност на новопробили молари и премолари, тъй като те пробиват с недоизградени (дълбоки) фисури (вдлъбнатини, ямки). Запълването на ямките с полимерни материали е известно като метод за запечатване на фисурите, а средствата, с които го постигаме – силанти.

Всички дъвкателни зъби пробиват с „дефект“, наречен дълбоки фисури, който допринася за задържане  на плака. Образуването на дъвкателната  повърхност  започва от най-високата част на зъба (туберкул), която е  най-правилно изградена и най-добре минерализирана. „Ямките” се изграждат последни и тяхната минерализация е най-слаба, а емайлът им е най-тънък.

Този специфичен релеф е предпоставка за лесно навлизане на хранителни остатъци и бактерии, а от там  и за формирането на зъбна плака, която трудно се самопочиства. Слюнката също не може да реализира своето действие, четката за зъби трудно достига до дъното на дълбоката фисура. Към всичко това се добавя и недостатъчната височина на пробиващия зъб, поради което той не участва в дъвчене, образуването на плака е засилено и безпрепятствено.  Ако здравите дълбоки ямки се запълнят непосредствено  след пробива, се премахва и основната причина за ранния кариес.

Силантите се поставят върху дъвкателната повърхност на зъбите до 2 години след пробива. Това е периодът, в които те „узряват” окончателно.

Повече за силантите може да прочете в официалната брошура за силанизация.