Общ Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR)

Политики на поверителност, съхранение и обработка на лични данни съгласно

Общ Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR)

Последна на актуализация: 23 май 2018

 

Джеми Дент АИППДП ЕООД е регистриран администратор на лични данни под номер №419747 в Комисията за Защита на Лични Данни (КЗЛД). В практиката се ръководим от принципа на Минимум Лични Данни.

Каква информация се събирате?
Минимално необходимата ни за осъществяване и/или предоставяне на избраната от Вас здравната услуга.

За какъв срок се събира?
Досиетата на пациентите се съхраняват минимум 5г. години след последното им посещение.

Кой събира лични данни?
Вашият лекуващ екип (лекар и дентален асистент) събира минимално необходимата им информация, за да Ви предоставят лечение.

Как се събира? Защо се събира?
От Вас може да се изиска да докажете своята самоличност, здравноосигурителен статус или номер на застрахователна полица. Това е минимално необходимото, за да удостоверите своята самоличност и да ползвате различни пакети услуги от наши партньори – НЗОК, застрахователи.

Как ще се използва?
1. За проверка дали можем да Ви предоставим дадена услуга – това включва и последващата ѝ обработка съгласно националното законодателство.
2. За връзка с Вас при нужда.

Кой има достъп до моите данни?
Достъп има лекуващият Ви екип и отговорните Длъжностни Лица по Защита на Данните (ДЛЗД).

С кого ще бъде споделена?
С никого по никаква причина. Ние не продаваме и не предоставяме Вашите данни на трети лица при никакви обстоятелства, с изключение на случаите когато сме законово задължени да го направим – например отчитане пред НЗОК, проверка в НАП.

Как мога да залича данните си?
Изпратете ни писмо на gdpr@jemi-dent.com, като включите и мобилен телефон за връзка. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим каква информация искате, може и ще бъде заличена. Моля, имайте предвид, че някой данни се пазят според законодателството на Република България и не могат да бъдат премахнати преди изтичане на законно регламентирания срок за съхранение.

Използвате ли “бисквитки”(cookies) на уебсайтовете си?
На никой от нашите сайтове не се използват “бисквитки”(cookies).

 

Благодарим Ви за доверието!

Д-р Емилия Делчева

Управител стоматологични кабинети ДЖЕМИ ДЕНТ